Blaas- of nierproblemen

Blaas en nier problemenOngewenst urineverlies is een veel voorkomend probleem. 

Bij vrouwen komen meerdere soorten urineverlies voor, met verschillende klachten en verschillende behandelingsmethoden. Urineverlies ontstaat wanneer een deel van het urinesysteem niet goed functioneert of wanneer er een storing ontstaat tussen de signalen van de blaas naar de hersenen.

Bij mannen komt druppelincontinentie nogal eens voor. Dit wordt gekenmerkt door het ongewild druppelsgewijs verliezen van urine. De meest voorkomende oorzaak van urineverlies bij mannen is een vergroting van de prostaat.

Welke vormen van urineverlies bestaan er?

Stress- of inspanningsincontinentie

Het verlies van urine wanneer er druk of spanning op de blaas staat, wanneer u hoest, niest, lacht, sport of iets zwaars optilt. 

Aandrangincontinentie: 

De plotselinge drang om naar het toilet te gaan, vaak gevolgd door ongewild urineverlies,twee of meerdere keren per nacht opstaan om naar het toilet te gaan. De oorzaken kunnen zijn: een blaasontsteking, een darmprobleem, de ziekte van Parkinson, Alzheimer, een beroerte of Multiple sclerose.

Gecombineerde incontinentie: 

Dit is een combinatie van stressincontinentie en aandrangincontinentie

Overloopincontinentie: 

Het veelvuldig of continu druppelen van urine, het gevoel dat je blaas niet helemaal leeg is. Het is mogelijk dat je enkel een zwakke urinestraal kunt produceren. De oorzaken kunnen zijn: beschadigde blaas, geblokkeerde urineblaas, zenuwbeschadigingen ten gevolge van diabetes.

Ons team van Thuisverpleging Jan van Gils zal samen met je arts de oorzaak van dit vervelende urineverlies bekijken en met jou zoeken naar een gepast hulpmiddel.

Zijn er in je blaas poliepen vastgesteld ? Een blaasspoeling kan je hierbij helpen.

Door middel van een operatie worden deze via de plasbuis verwijderd. Vaak is het niet voldoende om ze alleen te verwijderen. Met behulp van blaasspoelingen kan de arts verhinderen dat ze terugkeren. Er wordt dan een vloeistof in de blaas gebracht door middel van een sonde via de plasbuis, als deze vloeistof is ingebracht wordt de sonde verwijderd. Laat het product zeker 1 uur inwerken. Daarna mag je weer plassen. Onze thuisverpleegkundige kan je ook het blaasspoelen aanleren en je begeleiden waar nodig.

Wat als je nieren onvoldoende werken?

Als de nieren niet naar behoren werken wordt het bloed onvoldoende gezuiverd en worden afvalstoffen niet meer afgevoerd. De meest voorkomende oorzaken van nierfalen zijn diabetes en verhoogde bloeddruk. Bij een verdere achteruitgang van de nieren is een medische behandeling noodzakelijk. Er zijn dan twee mogelijkheden: nierdialyse of een niertransplantatie. Bij dialyse wordt de functie van de nieren gedeeltelijk overgenomen.

Hoe gaat een nierdialyse in zijn werk?

De dialyse kan op twee manieren worden uitgevoerd. Namelijk via hemodialyse, waarbij je bloed gefilterd wordt door een kunstnier. Of door peritoneaaldialyse, waarbij je een buikspoeling krijgt.

Hemodialyse is een behandeling die het bloed zuivert en overtollig vocht verwijdert (hemo = bloed; dialyse = scheiding van stoffen). Dat gebeurt in een kunstnier die aan een dialysemachine is verbonden. Hemodialyse kan in een dialysecentrum plaatsvinden of thuis. De behandeling is meestal overdag en minimaal 3 keer in de week gedurende 4 tot 6 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om ’s nachts te dialyseren.

Bij peritoneale dialyse wordt met een katheter spoelvloeistof in de buikholte gebracht. De spoelvloeistof neemt afvalstoffen en overtollig vocht op. Na enkele uren is de vloeistof verzadigd en moet ververst worden. Meestal zijn 4 wisselingen per dag nodig, bijvoorbeeld rond het ontbijt, de lunch, het avondeten en voor het slapen gaan. Peritoneale dialyse moet elke dag gebeuren, 7 dagen per week. De behandeling vindt thuis plaats. Het wisselen van de spoelvloeistof is een eenvoudige medische handeling die gemakkelijk is aan te leren. Als je niet zelf kan wisselen, bijvoorbeeld vanwege problemen met de ogen of de handen, kan onze thuisverpleegkundige dit voor jou komen doen. We zullen de dialyse aan- en afkoppelen en het insteekpunt verzorgen.

Ons team van Thuisverpleging Jan van Gils zal je begeleiden en ondersteunen bij je nierdialyse.