Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorgHet team van Thuisverpleging Jan van Gils is opgeleid om psychische problemen in een beginstadium te detecteren. Onze ervaren thuisverpleegkundigen zullen je dan doorverwijzen naar je huisarts. De arts, psychiater of psycholoog onderzoekt wat er op psychiatrisch en psychosociaal gebied aan de hand is en maken in overleg met jou en je familie direct een plan op. Deze geestelijke gezondheidszorg kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie, vervolggesprekken en/of een opname.

Ons gespecialiseerd team begeleidt jou ook na een opname, als je terug naar huis gaat en daarbij nog extra ondersteuning nodig hebt. Op deze manier kunnen opnames worden verkort. Onze thuisverpleegkundigen bieden jou ondersteuning en de meest optimale medische zorg zodat je in je natuurlijke thuismilieu kan blijven.

Welke risicofactoren kunnen een rol spelen bij psychische problemen?

Bij psychische problemen kunnen een aantal risicofactoren een bepalende rol spelen. Ingrijpende gebeurtenissen in je leven (chronische ziektes), je genetische voorgeschiedenis, je persoonlijkheid en leeftijd, de duur van sommige klachten. Geestelijke gezondheidsproblemen hebben meestal ook een invloed op je omgeving.  Als je je familie, vrienden, collega’s, werkgevers… meetelt, komen er dus nog veel meer mensen mee in aanraking. Ons team zorgt er voor dat je omringd wordt met de beste zorgen zodat je je steeds veilig en geborgen voelt in je eigen woonomgeving.

Met welke geestelijke gezondheidszorg kunnen we jou helpen?

Onze verpleegkundigen geven ondersteuning bij het structureren van je dagelijkse activiteiten en signaleren mogelijke problemen aan je huisarts en andere betrokken zorgverleners. We helpen jou bij het klaarzetten van je medicatie en ook om het correcte geneesmiddel op het juiste tijdstip in te nemen. Ons team van Thuisverpleging Jan van Gils biedt geen psychiatrische behandelingen, maar is wel deskundig opgeleid om psychische problemen in een beginstadium te ontdekken en tijdig door te verwijzen.

Onze thuisverpleegkundigen komen dikwijls, soms elke dag, bij jou thuis. Hierdoor ontstaat er een bijzondere vertrouwensband. Tijdens de verzorging is het belangrijk om veranderingen in je gezondheidstoestand te signaleren, we werken hierbij nauw samen met je huisarts. In overleg met jou en je huisarts geven we je de beste zorgen.

Jouw geestelijke gezondheid is onze zorg. Ons team van Thuisverpleging Jan van Gils beschikt over een groot aanbod aan verplegende diensten en zorgen.