Welke invloed heeft de wetgeving over GDPR op thuisverpleging?

invloed GDPR op thuisverpleging

Wij zijn ons bewust dat privacy inzake medische gegevens niet lichtzinnig mag opgevat worden. Ook voor de inwerkingtreding van de nieuwe GDPR-wetgeving sprongen wij met de meeste zorg met de medische gegevens van onze patiënten om.

In het kader van de GDPR hebben wij onze manier van omgaan met patiëntengegevens nog verder aangescherpt zodat we voldoen aan de nieuwe regelgeving. Zo gaan we ondermeer uit van 'privacy by design' en vragen we ons steeds af of bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de thuiszorg of thuisverpleging.

Uiteraard zijn bepaalde gegevens van heel groot belang voor het uitvoeren van onze taken. Om zeker te zijn dat we alle gegevens hebben die noodzakelijk zijn, hebben we een register opgesteld van de gegevens die we bijhouden. Uiteraard wordt deze, vaak toch wel gevoelige persoonsgegevens, nooit gebruikt buiten de zorgverlening. Als we gegevens moeten uitwisselen met je huisarts of andere zorgverleners dan moet je daar als patiënt in principe toestemming voor geven. Daarom vragen we alle patiënten om een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen zodat geen kostbare tijd verloren gaat in noodsituaties.

Ons team en onze softwareleveranciers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en diefstal. Mocht er zich onverhoopt toch een datalek voordoen waarbij het waarschijnlijk is dat je enige vorm van schade leidt, zullen wij meteen de bevoegde authoriteiten op de hoogte stellen zoals bepaald in de GDPR-wetgeving. 

En uiteraard heb je als patiënt het recht om de gegevens in te kijken welke wij over jou bijhouden. Maar wees gerust, we houden enkel die gegevens bij die we nodig hebben om een perfecte en comfortabele dienstverlening te kunnen garanderen.