Zittend ziektevervoer

zittend ziekenvervoer Jan Van Gils

Je kunt bij ons terecht voor zittend ziekenvervoer. Moet je opgenomen worden in een ziekenhuis, op consultatie of voor een kort verblijf in de dagkliniek, dan is zittend ziekenvervoer iets voor jou.

Wanneer kan je gebruik maken van zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer is de ideale oplossing voor heel wat situaties waarbij naar de dokter of naar het ziekenhuis moet en daarbij zelf niet met de auto kan of mag rijden.

Enkele voorbeelden waarbij zittend ziektevervoer een oplossing is:

  • opname of ontslag in een ziekenhuis, ook bij daghospitalisatie
  • opname of ontslag in een hersteloord
  • opname of ontslag in een instelling voor kortverblijf
  • chemo- of radiotherapie
  • fysiotherapie, kinesitherapie
  • nierdialyse of hemodialyse
  • nabehandeling bij orgaantransplantaties
  • revalidatiebehandelingen
  • consultatie bij een huisarts, specialist of dagkliniek

Wat is het verschil tussen zittend ziekenvervoer en een taxi?

Wij begeleiden je tot aan de consultatie en wachten je daar ook terug op om je terug naar de auto te begeven.

Een ander groot verschil is dat de chauffeurs medisch geschoold zijn (verpleegkundige of ambulancier). Indien er zich onderweg onverhoopt een complicatie zou voordoen, ben je meteen in goede handen.

Je wordt vervoerd met een comfortabele personenauto. Maak je gebruik van een rolstoel? Dan is dat geen probleem op voorwaarde dat de rolstoel plooibaar is. We helpen je bij het in- en uitstappen en begeleiden je tot aan je consultatie.

Wordt zittend ziekenvervoer terugbetaald door het ziekenfonds?

De terugbetaling van zittend ziekenvervoer is afhankelijk van de diensten en van het ziekenfonds. Maar in heel wat gevallen geeft het ziektevervoer recht op een financiële tussenkomst waardoor het zittend ziekenvervoer goedkoper tot zelfs volledig gratis is.

Als u meerdere malen gebruik moet maken van zittend ziekenvervoer neemt u best eerst even contact op met de sociale dienst van de het ziekenhuis of je ziekteverzekering.

Opgelet

Voor dringende hulp bel je 112 of 100.